Dit is de derde puzzel rond het thema van het lustrum feest! De 3e letter van de oplossing is de volgende letter voor het thema.

[crosswordsearch mode=”solve” project=”Lustrum” name=”Week3″]

Suzan mocht een poging doen het thema te raden met behulp van 2 letters: de D en de E.

Het antwoord “dierentuin” is helaas niet goed. Ook is de D  niet de beginletter. Wat wel klopt is dat het thema een woord is van 10 letters. 

Succes!