Inleiding

Gejo’s Maarsseveense Onderwaterfotografie Kampioenschap 2016 (MOK) wordt door de Activiteitencommissie  georganiseerd op zaterdag 25 juni 2016.

Het MOK staat open voor alle duikende leden van Duikteam Gejo. Inschrijving kan vooraf via de website https://www.duikteamgejo.nl/evenementen/4-juni-2016-maarsseveense-onderwaterfotografie-kampioenschappen/.

De wedstrijdlocatie is de duiklocatie aan de overkant, bij ons nieuwe honk, aan de Maarsseveense Plassen, Westbroeksebinnenweg 2 in Tienhoven. De aanmelding is op de wedstrijdlocatie vanaf 9.00 uur. De afmelding vindt plaats op de wedstrijddag tussen 11.00 en 12.45 uur. Bij de afmelding worden de geheugenkaarten gekopieerd door de wedstrijdleiding.

Het inleveren van de geselecteerde wedstrijdopnamen vindt plaats door de geselecteerde foto’s uiterlijk woensdag 29 juni 2016 bij de organisatie in te leveren. Op welke wijze wordt op de wedstrijddag bekend gemaakt.

De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt op zaterdag 3 september 2016.

A Algemene Voorwaarden

 1. Het MOK kent twee deelnemerscategorieën, te weten:
  1. Beginnende onderwaterfotograaf, welke fotografeert in de categorie beste foto,
  2. Gevorderde onderwaterfotograaf, welke fotografeert in de volgende drie categorieën:
 2. Beste foto (publieksprijs)
 3. Beste macrofoto
 4. Beste groothoekfoto
 5. Opnamen waarbij het onderwaterleven is of wordt verstoord (vasthouden, opjagen, verplaatsen) worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. Ook mogen er geen voorwerpen voor op de foto meegenomen worden onder water.

B De wedstrijddag

 1. Het MOK beslaat één wedstrijddag. De tijdsperiode waarin de foto’s mogen worden gemaakt is tussen 10.00 en 12.30 uur op de wedstrijddag.
 2. De minimum breveteis voor deelname is 1* CMAS of gelijkwaardig.
 3. De briefing van de deelnemers vindt plaats op de wedstrijddag om 9.15 uur. Het uitreiken van het wedstrijdnummer vindt plaats na de briefing.
 4. De eerste opname op de geheugenkaart dient het wedstrijdnummer en de datum van de wedstrijddag te tonen.
 5. Opnamen die op geheugenkaarten staan die geen opname met het wedstrijdnummer en wedstrijddatum bevatten worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.
 6. Opnamen moeten worden gemaakt in JPEG of/en RAW formaat.
 7. De geheugenkaart kan op de wedstrijddag uitsluitend tussen 11.00 en 12.45 uur bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd op hetzelfde adres van aanmelding.
 8. Niet of niet tijdig ingeleverde geheugenkaarten zijn uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.
 9. Een deelnemer mag maximaal 4Gb aan fotomateriaal inleveren. Indien meer wordt ingeleverd, worden de opnamen > 4Gb uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.
 10. Na inlevering van de geheugenkaart kopieert de wedstrijdleiding deze geheugenkaart en geeft de geheugenkaart terug aan de deelnemer.

C Jurering

Een deelnemer mag slechts 1 wedstrijdfoto inleveren per categorie. Een deelnemer mag voor 1 of meer categorieën foto’s inleveren, indien hij/zij meedoet aan de wedstrijd voor de gevorderde onderwaterfotograaf.

 1. Een deelnemer mag slechts 1 wedstrijdfoto inleveren per categorie. Een deelnemer mag voor 1 of meer categorieën foto’s inleveren, indien hij/zij meedoet aan de wedstrijd voor de gevorderde onderwaterfotograaf.
 2. Een deelnemer dient uiterlijk woensdag 29 juni de deelnemende foto’s ter jurering aan de wedstrijdleiding aan te bieden. Bovendien wordt ook de opname van het wedstrijdnummer ingeleverd.
 3. Bij iedere foto afzonderlijk dient aangegeven te worden of deze ingeleverd wordt voor de beste foto (BF), beste macrofoto (BM) of beste groothoekfoto (BG).
 4. De wedstrijdfoto’s mogen bewerkt worden, mits de werkelijkheid geen geweld wordt aangedaan. Dit ter beoordeling van de jury.
 5. Alle exif-gegevens MOETEN bij de ingeleverde foto meegestuurd worden. Geen van deze gegevens mogen worden verwijderd of gewijzigd.
 6. De opnamen mogen uitsluitend op de wedstrijddag gemaakt zijn.
 7. Het dupliceren of fotograferen van eerder gemaakte opnamen is niet toegestaan.
 8. Half om half opnamen zijn toegestaan in de volgende verhouding: maximaal 50% boven water en minimaal 50% onder water.
 9. De opnamen voor jurering worden in JPEG aangeleverd.
 10. De opnamen voor jurering worden bij voorkeur verstuurd via wetransfer.com. Het mailadres wordt tijdens de wedstrijddag bekend gemaakt.
 11. De deelnemer voorziet zijn geselecteerde opnamen van de volgende codering:
 • Voorbeeld: MOK16-BEGINNER-BF13–DSC018752.JPG
 • MOK16 – Maarsseveense Onderwaterfotografie Kampioenschappen jaargang 2016
 • Deelnemerscategorie, te weten BEGINNER of GEVORDERD.
 • BF voor beste foto, BM voor beste macrofoto, BG voor beste groothoekfoto
 • Deelnemer nummer (13 in dit geval)
 • Foto nummer zoals eerder is ingeleverd op de wedstrijddag
 • Geen camera eigen formaat maar JPG.
 1. Indien het ingeleverde materiaal niet overeenkomstig is met de hier aangegeven coderingen kan uitsluiting voor de wedstrijd het gevolg zijn.
 2. Een deskundige en representatieve jury beoordeelt de opnamen op techniek (scherpte, compositie, belichting), originaliteit, expressie en esthetische aspecten.
 3. De jury en wedstrijdleiding hebben het recht om bij grote twijfel of een foto voldoet aan het wedstrijdreglement, deze foto te diskwalificeren.
 4. De winnaar in de deelnemerscategorie beginnende onderwaterfotograaf is de deelnemer die de meeste punten van de jury heeft behaald voor de beste foto. De winnaar verwerft met de winnende foto de plek op de voorkant van de Gejo kalender 2017.
 5. De winnaar in de deelnemerscategorie gevorderde onderwaterfotograaf voor de categorieën beste macrofoto en beste groothoekfoto is de deelnemer die in de betreffende categorie de meeste punten heeft behaald. De winnaar voor de beste foto wordt per stemming door de leden der vereniging Gejo aangewezen en verkrijgt automatisch een plek op de Gejo-kalender 2017.

D Overige voorwaarden

 1. De uitslag van de jury is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 2. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor zelfstandig te beslissen over zaken die niet in deze reglementen vastgelegd zijn.
 3. Door deelname aan een van deze wedstrijden verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en de daaruit voortvloeiende beslissingen van de wedstrijdleiding.