Als duikvereniging zijn wij aangesloten bij de NOB. Dat betekent dat wij stemrecht hebben op de Algemene Ledenvergadering die op 14 september gaat plaatsvinden. Wij willen graag van jullie weten hoe jullie daarover denken zodat wij op de ALV een democratisch gevormde stem uit kunnen brengen. Er zijn twee voorstellen die voor ons als vereniging van belang zijn. 

  • Ten eerste stelt de NOB voor om de verplichte herkeuring voor duikers af te schaffen (geldt niet voor instructeurs in verband met de wettelijke eisen die voortkomen uit de ARBO wetgeving). De NOB heeft haar voorstel toegelicht in dit document Vergewis je goed van de argumenten voor én tegen voor je hieronder je keuze maakt.
  • Ten tweede stelt de NOB voor om de contributie met €8 euro te verhogen. Lees hier de onderbouwing voor deze verhoging.
    Voor nu heeft dit overigens geen gevolgen voor de hoogte van onze contributie, wij kunnen deze verhoging dekken vanuit de Gejo contributie. 

Om te stemmen moet je wel ingelogd zijn: https://www.duikteamgejo.nl/wp-login.php . Heb je problemen met aanmelden of stemmen? Laat het ons weten!

Wat vind je van de voorgestelde wijzigingen door de NOB?

  • Ik ben het WEL eens met het verhoging van de contributie met €8 (36%, 8 Stemmen)
  • Ik ben het NIET eens met het afschaffen van de verplichte medische herkeuring (32%, 7 Stemmen)
  • Ik ben het WEL eens met het afschaffen van de verplichte medische herkeuring (18%, 4 Stemmen)
  • Ik ben het NIET eens met het verhoging van de contributie met €8 (14%, 3 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 11

Laden ... Laden ...