Inleiding

Zoals jullie bekend is maken  wij als Gejo op de  vrijdagavond van 21.30-22.30u gebruik van het wedstrijdbad van zwembad Den Hommel. Om dit betaalbaar te houden maken wij gebruik van  de mogelijkheid om eigen toezichthouders in te zetten  om de veiligheid van zwemmers en duikers in het water te waarborgen. Hierdoor hoeven wij geen badmeester van het zwembad in te huren. Tot voor kort was het toezicht op deze toezichthouders zeer beperkt.

Echter, de wetgeving op dit vlak is aangescherpt en het zwembad dient strenger toe te zien op de kwaliteit van ingezette toezichthouders. Dit houdt in dat toezichthouders een training tot toezichthouder gevolgd dienen te hebben. Dus ook Gejo is vanaf 1 september verplicht officieel opgeleide toezichthouders tijdens de zwembaduren in te zetten.

De NOB heeft in deze behoefte voorzien door 2*-Instructeurs een workshop te laten volgen waarin zij zelf tot toezichthouder worden opgeleid en hen tevens bevoegd maakt binnen de eigen vereniging eigen zwembad-toezichthouders op te leiden. Binnen Gejo heeft een viertal instructeurs deze workshop gevolgd: Peter Fokkinga, Glenn, Inez en Rob v Haren.

Op dit moment zijn zij dus de enige zwembad-toezichthouders binnen Gejo. Om deze taak over meer leden te kunnen verdelen organiseert Gejo op vrijdagavond 25 november a.s. een training tot zwembad toezichthouder.

In ieder geval zullen alle instructeurs de training volgen. Echter worden zij uiteraard tijdens de opleidingen al vaak ingezet. Dus hoe meer leden de training volgen, hoe beter we deze taak onder elkaar kunnen verdelen: vele handen maken licht werk.

 

Vereisten

Voorwaarde voor deelname is het hebben gevolgd van een reanimatiecursus en vaardig zijn in ‘redden’(via een specialisatie dan wel als onderdeel van hun 2*-brevet).

Dit betekent dat 2*- en hoger gebrevetteerden hier zeker aan voldoen (degenen die al lang geleden hun 2* brevet hebben behaald zonder het onderdeel ‘redden’’, voldoen ook indien zij de specialisatie ‘redden’ hebben gevolgd). Maar ook een 1*- duiker die de specialisatie ‘redden’ heeft gevolgd kan meedoen. Gevolgd.

 

Inhoud training en praktische informatie

De training zal op vrijdagavond 25 november a.s. in zwembad Den Hommel worden gegeven door Inez en Glenn.

Tijdens de training leer je diverse manieren om een zwemmer of duiker in nood veilig naar en op de kant te krijgen, een zwemmer of duiker in paniek onder controle te krijgen.

Om 20.30u start de training met theoretisch gedeelte. Tevens zullen we de verschillende toe te passen technieken op het droge oefenen. 

Om 21.30u kunnen we vervolgens in het zwembad de daadwerkelijke training starten.

Gevraagd wordt om in het zwembad een t-shirt en korte broek te dragen.

Indien er veel aanmeldingen voor de training zijn (wat wij uiteraard hopen) is het wellicht noodzakelijk een deel van de aanmelders te verschuiven naar een tweede trainingsdatum. Uiteraard zal dat dan gecommuniceerd worden.

 

Aanmelden
Wil je meedoen en/of meer informatie over de training meld je dan aan vóór 1 november (aanmelden doe je per email: opleidingen@duikteamgejo.nl).

 
Met vriendelijke groet,

Namens de opleidingscommissie

Inez Verwey
(opleidingen@duikteamgejo.nl)