Inleiding
Als sportduiker heb je heel veel mogelijkheden om plezier aan je hobby te beleven. Als 1*-duiker heb al mogen proeven van deze mooie hobby en wil je graag je duikvaardigheid en duikkennis verder uitbreiden. Je kunt dan denken aan de mogelijkheid om te duiken in het getijdenwater van bijvoorbeeld Zeeland, na zonsondergang de vissen te bewonderen die je overdag niet ziet, het leven dieper onder water herkennen en meer kennis opdoen in het assisteren van je buddy bij onverwachte situaties. 
In de 2*-duikopleiding verbreed je als duiker je horizon je duikvaardigheden en – kennis en daarmee je duikhorizon. Tijdens de opleiding doe je ervaring op met het plannen en veilig uitvoeren van duiken onder diverse omstandigheden: nachtduiken, getijdewater duiken, diepe duiken (30m). Maar ook ga je reddende
vaardigheden leren, zowel in het water als aan de kant. Als 2*-duiker blijf je echter wel duiken binnen de nultijden.

Vereisten
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 2*-duiker moet je:
-lid zijn van de NOB;
-minimaal 15 jaar zijn;
-minimaal 20 gelogde buitenwaterduiken hebben gemaakt ;
-beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;
-beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.
-… en vooral ‘commitment’. Het is duidelijk dat de 2*-opleiding een veel zwaardere opleiding is dan de 1*-opleiding. Op een groot aantal vlakken ga je je vaardigheden uitbreiden. Als instructeurs zullen wij veel contactmomenten met jullie hebben, maar daarnaast vereist deze 2*-opleiding ook dat de cursisten zelf veel oefenen om de voortgang van de opleiding te waarborgen. 
 
20 gelogde buitenwaterduiken is een ingangseis die in de praktijk veelal onvoldoende is gebleken. Daarom zal voorafgaand aan de cursus een intakeduik met een instructeur worden gemaakt om te beoordelen of jouw duikvaardigheden (al) voldoende zijn om de cursus in alle redelijkheid, binnen
een half jaar met plezier met goed gevolg te kunnen afronden. Dat is naar inzicht van de instructeur en met instemming van de Opleidingscommissie.

Erkenning brevet
De 2*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Advanced Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende benaming en NEN gecertificeerd (#14153-2), waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je in je opleiding hebt geleerd. Als 2*-duiker kun je verdergaan met de 3*-duikopleiding. Je kunt er ook voor kiezen om je te verdiepen in specialisaties (IJsduiken, Wrakduiken, Zoeken en Bergen, Driftduiken en Digitale Onderwaterfotografie).

Cursusinhoud
De opleiding tot 2*-duiker bestaat uit de volgende onderdelen:
-Reddende vaardigheden (zoekpatronen, vervoer slachtoffer in het water, aan wal brengen slachtoffer, alarmeren hulpdiensten, 1 e hulp bij duikongevallen zoals reanimatie en
zuurstoftoediening).
-Navigatie.
-Nachtduiken.
-Getijdenwaterduiken.
-Diep(er)duiken.
-Gebruik van extra uitrusting zoals een reel, duiklamp en een SMB (boeitje).
-Verfijnen van algemene duikvaardigheden zoals beheersing drijfvermogen en trim,
-Onderwaterleven.

Contactmomenten en planning
De exacte planning wordt gemaakt nadat bekend is hoeveel duikers deelnemen.
Houd in elk geval rekening met een aantal avonden theorieles, een aantal zwembadlessen en tal van opleidingsduiken op Maarsseveen, Vinkeveen en in Zeeland. Daarnaast kun jezelf in het zwembad en buiten uiteraard wat vaardigheden extra oefenen. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen 2*-opleiding. Indien je onverhoopt een contactmoment mist dan wel onvoldoende blijk hebt gegeven van de vereiste vaardigheid of theoretische kennis, zul je dus zelf stappen moeten ondernemen om zaken in te halen. Wat wel vast staat is dat je voor het einde van 2023 klaar moet zijn. Anders vervallen de voor de cursus gemaakte opleidingsduiken.
 
Tijdens de opleidingsperiode is het mogelijk extra oefenduiken te maken met begeleiding. Er wordt van de 2*-duiker in opleiding verwacht dat hij/zij deze zelf organiseert in overleg met een instructeur. Naast de ‘lesuren’ wordt van je verwacht dat je zelf studietijd investeert om de theorie onder de knie te krijgen. Wanneer je hebt aangetoond dat je zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden voldoende beheerst, zullen we het 2*-duikbrevet voor je aanvragen.
 Kosten
De kosten (inclusief lesboek/brevettering, exclusief materialen, flesvullingen en duikvergunning Vinkeveen) voor de cursus bedragen € 175,–. Verder zouden er extra kosten verbonden kunnen zijn zoals de aanschaf van een SMB (boeitje) en reel, en een lamp voor de nachtduik, kosten voor een trip naar Zeeland voor de getijdenwater duiken. Als Duikteam Gejo vinden wij het belangrijk dat elk duikend lid kan reanimeren. De kosten voor het volgen van een reanimatiecursus (als een verplicht onderdeel van de 2*-opleiding) wordt dan ook door Gejo vergoed.
 
Aanmelden
Wil je meedoen en/of meer informatie over de opleiding meld je dan aan vóór 1 oktober (aanmelden doe je per email: opleidingen@duikteamgejo.nl). Wij zullen in de eerste week van oktober (datum nog nader vast te stellen) een informatiebijeenkomst over de opleiding geven.
 
Met vriendelijke groet,

 Namens de opleidingscommissie
Inez Verwey
Michaël Oosthoek
(opleidingen@duikteamgejo.nl)