De organisatie van Duikteam Gejo bestaat onderstaande onderdelen:

Bestuur:

Je kunt het bestuur bereiken via bestuur@duikteamgejo.nl of via Dirk Exalto (06–23927706 na 18.00uur).

Opleidingscommissie:

Je kunt de commissie opleidingen bereiken via opleidingen@duikteamgejo.nl

Activiteitencommissie

Kascommissie
Commissarissen
Vertrouwenspersonen

Continuiteitscommissie