De organisatie van Duikteam Gejo bestaat onderstaande onderdelen:

Bestuur:

Je kunt het bestuur bereiken via bestuur@duikteamgejo.nl of via Natasja Steen (06–24630174 na 18.00uur).

Opleidingscommissie:

Je kunt de commissie opleidingen bereiken via opleidingen@duikteamgejo.nl

Activiteitencommissie

Kascommissie
Commissarissen
Vertrouwenspersonen