Nieuwe vissoort in M’veen gespot !

Tijdens de heerlijk zonnige DoorDeWeekse avondDuik op dinsdag 14 mei in ‘onze eigen plas’ was het zicht fenomenaal. Op 6 m diepte kon je het wateroppervlak zien weerspiegelen. Samen met buddy Bas dus rustig een leuk rondje gezwommen. De prachtige snoeken waren nu goed zichtbaar. In een van de iglo-tentjes van wilgentenen, een eind rechts van de instapsteiger, zag ik op de terugweg echter een klein, donker visje op ca. 1 m hoogte zitten op een tak. Zeker geen baarsje. Maar ik bedacht me ook dat dat een gekke plek is voor een Donderpadje. Die zitten meestal verstopt in holletje onder steen of in buis/spleet bij de bootjes. Dus even goed kijken. Meteen viel op dat het visje dicht tegen de tak aan bleef zitten, bijna ‘vastgeplakt’. Verder zag ik bij zijn neus twee hele kleien buisjes. Toen wist ik meteen dat het een marmergrondel was, want dat is de enigste grondel met dit soort neusbuisjes! In het engels heet hij daarom ook Tubenose goby. Op zijn rug waren verder duidelijke banden zichtbaar. Ik wist niet of ik nu blij of verdrietig moest zijn….

De marmergrondel is namelijk een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit de Donau, via het Main-Donaukanaal, het Rijn-rivierensysteem heeft gekoloniseerd. Het oorspronkelijke leefgebied van marmergrondel ligt bij de Zwarte Zee. In de jaren ’90 begon de soort zijn verspreidingsgebied stroomopwaarts uit te breiden in de Donau, waarschijnlijk als gevolg van rivierkanalisaties. Het stroomgebied van de Rijn werd bereikt via het Main-Donaukanaal. In Nederland is marmergrondel voor het eerst aangetroffen in 2002. De soort verspreidde zich snel via de grote rivieren en kanalen naar uiterwaardplassen, polderwateren en beken.

Het visje is een geduchte concurrent van onze geliefde Donderpad, zowel qua schuilplaats als voortplantingsplekjes, en ze eten ook meer. Hierdoor nemen de aantallen Donderpadjes af… 😢.