Wat moet Duikteam Gejo in vredesnaam met een inschrijfprocedure zul je denken? Worden we soms ambtenaren? Nou nee, niet bepaald. De voornaamste reden voor een “inschrijfprocedure” is dat er soms activiteiten zijn waarvoor meer inschrijvingen zijn dan plaatsen. En wie mag er dan naartoe…? In eerste instantie had de activiteitencommissie de simpele stelregel van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dit zorgde er echter wel voor dat meest actieve internetters konden meedoen met de populaire activiteiten. Zij schreven zich namelijk altijd snel in. Diegenen die wat later waren visten daardoor achter het net. Om iedereen de kans te geven aan populaire activiteiten deel te nemen is er een inschrijfprocedure opgesteld. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan niemand zich te kort gedaan voelen. Kort gezegd komt de procedure erop neer dat je gedurende een bepaalde tijd kunt inschrijven voor een activiteit. Als er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan wordt er geloot wie aan de activiteiten kunnen meedoen. Mocht je uitgeloot worden, dan kun je bij de volgende gelijksoortige activiteit waar je je voor inschrijft zonder loting meedoen.

De volledige inschrijfprocedure:

  • Van elke activiteit met inschrijving zal van te voren de sluitingstermijn van inschrijving worden bekendgemaakt. Deze activiteiten worden via de website bekendgemaakt zodat zo veel mogelijk leden op de hoogte zijn.
  • Inschrijven kan via de website. Heb je daar een probleem mee bel Willem Heijdeman(06-20956209) van de redactie. Zo kun je je toch inschrijven.
  • Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt gekeken of er te veel inschrijvingen zijn. Zo ja, dan vind loting plaats. Diegenen die zijn uitgeloot zijn zeker van deelname bij de volgende “aflevering” van een evenement als het weer georganiseerd wordt en ze zich weer inschrijven!
  • Iedereen die zich op tijd heeft ingeschreven heeft een even grote kans op deelname.
  • De directe organisator(en) van het specifieke evenement is/zijn van de loting uitgezonderd. In de meeste gevallen zal de organisatie in handen zijn van 1 of 2 leden van de activiteitencommissie. Dit omdat zij de activiteit moeten kunnen begeleiden.
  • De loting zal publiekelijk en controleerbaar plaatsvinden.
  • Indien de loting een onwerkbare situatie oplevert voor het huidige of het evenement daarna, bijvoorbeeld met betrekking tot de begeleiding van lager gebrevetteerde leden dan wordt dan een passende oplossing gezocht.
  • Inschrijven kan per buddypaar. Deze buddyparen worden bij de loting als één “lot” behandeld zodat het buddypaar niet wordt gescheiden.
  • Alle activiteiten zijn in principe alleen toegankelijk voor leden of donateurs van Duikteam Gejo waarbij leden voorrang hebben op donateurs. Als er ruimte is kun je een introducé meenemen maar als er geloot moet worden hebben leden natuurlijk voorrang.
  • Als je ingeloot bent en je komt vervolgens zonder een reden niet opdagen bij een activiteit sta je bij een volgende evenement waar je voor inschrijft standaard op de reservelijst. Dat betekent dat je alleen mee kan doen als de inschrijving niet vol is.

Ondanks deze procedure kan het zo zijn dat iemand zich tekort gedaan voelt rondom de organisatie van een evenement (om wat voor reden dan ook). Mocht je dan de behoefte hebben om je hart te luchten… Graag, maar wel op de juiste plaats! Aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van de activiteiten commissie, dan kunnen we er wat aan doen.