Goese sas is een uitbundige duikstek qua onderwaterleven maar kan soms een uitdaging zijn qua zicht. In eerste instantie moet je ongeveer een 50 meter uitzwemmen voordat je wat diepte krijgt. Het ondiepe gedeelte is vaak erg modderig mede door alle duikers die hun flippers aan staan te doen. Laat je daar niet door afschrikken, eenmaal beneden de vijf meter wordt het vaak wel iets beter, alhoewel dit zeker niet altijd het geval is. Over het algemeen is het zicht bij deze stek niet zo heel denderend, soms zelfs erg beroerd (50 cm tot 1 meter).
Als je naar links uitzwemt kom je tussen de 6 en de 10 meter takkenbossen tegen voor sepiaeitjes. Dijkvallen uit het verleden hebben gezorgd voor een glooiend landschap. Soms loopt de bodem weer op terwijl je van de oever afzwemt. Dat komt door de banken en geulen die hier het onderwaterlandschap bepalen. Het is dan ook belangrijk om je kompas goed in de gaten te houden. De naam van de duikstek levert nogal eens verwarring op. Er is nog een duikstek, zo’n 200 meter verder op. Sommige noemen deze stek ook Goese sas maar in de wandelgangen wordt deze stek Putti’s place genoemd

Wat is er te zien?
Deze stek biedt alles wat de Oosterschelde heeft. Kreeften, krabben, heremietkreeftjes, slakken (blauwtipjes!), verschillende soorten anemonen, zakpijpen, weduwerozen kortom een mooie duikstek. Rond de takkenbossen heb in het voorjaar (april/mei) kans op sepia’s!

Wanneer kun je er duiken

Er wordt geadviseerd om alleen met laag water te duiken om dat je met hoogwater een stroming hebt die je van de kant af voert (in tegenstelling tot de meeste andere duikstekken waar je of naar links of naar rechts gevoerd wordt) Verder is zo dat bij een noordelijke tot noordoostelijke wind sterker dan windkracht 3 afgeraden wordt om hier te duiken.

Belangrijke informatie

Plaatsbepaling voor hulpdiensten:
Het Sas, Wilhelminadorp (bij het Loze vissertje) (duikstek nummer 63)

Telefoonnummers:

  • Hulpdiensten: 112
  • Politie algemeen: +31 900-8844
  • DAN Nederland: +31 223-658220

Locatie