Beste tijd om te gaan: het hele jaar door kun je terecht maar er zijn wel verschillen in jaargetijde. Over het algemeen wordt al beste periode om te duiken november-mei to mei genoemd. Typhoonseizoen is juni-oktober, de natste maanden met moessonregens zijn juni-augustus.
Water temperatuur: 25˚C in december tot 30˚C in juni
Temperatuur: 25˚C in november tot 35˚C in juli
Grootste attractie: De soortenrijkdom onder water is nergens ter wereld groter dan in de driehoek Filippijnen/Maleisië/Papoea-Nieuw-Guinea. Vooral het macroleven is bijzonder. Overigens is er behalve macroleven ook op een aantal punten de mogelijkheid om het tegenovergestelde te zien. De grootste vis ter wereld, de walvishaai komt relatief veel voor in de Filipijnen
Belangrijkste minpunt: De laatste jaren gaat het verrassend goed maar politiek gezien is het land niet erg stabiel. In het zuiden is nog steeds behoorlijk wat onrust door de islamitische onafhankelijkstrijd, met name op Minanao Tijdens het Tyfoonseizoen kun je ook pech hebben, alhoewel de Tyfoons over het algemeen de provincie Visayas niet treffen (grote uitzondering Tyfoon Hyain die juist in deze provincie huishield). Een ander belangrijk minpunt is dat er enorme roofbouw op de visstand gepleegd wordt: dynamiet- en cyaanvissen is eerder regel dan uitzondering. Ook boven water is er weinig oorspronkelijke natuur over
Munteenheid: De Filipijnse Peso is voor een ontwikkelingsland valuta verrassend stabiel. De laatste vier heeft de koers eigenlijk altijd rond de 2 eurocent gestaan. Overigens is het vrijwel over mogelijk met dollars of euro’s te betalen  (klik hier voor een actuele koers)
Lokale tijd:

Filipijnen vroeger

De vroegste tekenen van menselijke bewoning zijn relatief jong, zo’n 30.000 jaar geleden. Dat komt waarschijnlijk omdat de Filipijnen nooit verbonden zijn geweest met het vaste land, ook niet tijdens de ijstijden. De geschiedenis van de Filipijnen kent geen echte bloeiperiode. Er zijn geen culturen ontstaan die zich onderscheiden waarschijnlijk omdat er nooit vijanden geweest zijn die samenwerking en organisatie vereisten. De Spanjaard Ferdinand Magellan is de eerste Europeaan die de Filipijnen op 16 maart 1521. Het duurt tot 1565 voor er een permanente vestiging komt van de Spanjaarden op het eiland Cebu. In april 1896 breekt de Filipijnse Revolutie uit en worden de Spanjaarden in een twee jaar durende strijd verdreven en worden de Filipijnen onafhankelijk. Erg lang kunnen ze er niet van genieten want de verdragen van Parijs die een eind maken aan de Spaans-Amerikaanse oorlog wijzen de Filipijnen toe aan de Verenigde Staten en zo zijn de Filipijnen vanaf 1899 een kolonie van de VS. In 1935 wordt er een beperkte autonomie toegestaan maar het duurt tot 1946 voor het land volledig zelfstandig wordt. Vanaf 1972 wordt het land geregeerd door de dictator Ferdinand Marcos. In 1986 wordt hij verdreven en wordt de democratie hersteld. Helaas is dat ook het begin van een politiek instabiele periode.

Filipijnen nu

Sinds de terugkeer van de democratie in 1986 heeft de economie van de Filipijnen moeilijke tijden doorgemaakt. Een aantal natuurrampen heeft daar zeker een bijdrage aangeleverd waarvan de uitbarsting van de Pinatubo en onlangs de supertyfoon Hayain de meest sprekende voorbeelden zijn. Het land bestaat uit ongeveer 7000 eilanden waarvan 1000 bewoond zijn door in totaal zo’n 93 miljoen Filippino’s. De voornaamste bron van inkomsten is dan ook visserij. Toch is de economie langzaam maar zeker sterker aan het worden met name door de groei van dienstensector. Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de Filippino’s die in het buitenland werken met name als hulp in de huishouding en als zeelui. Toerisme is een langzaam maar gestag groeiende bron van inkomsten. Als een van de weinige Aziatische landen zijn de Filippijnen katholiek. Zo’n 85% van de bevolking is katholiek, 15% is moslim, met name in het zuiden. De officiële taal van de Filipijnen is Filipino, een mix van de inlandse taal Tagalog, Spaans en Engels. Engels wordt door veel mensen gesproken.

Filipijnen boven water
Het landschap van de Filipijnen bestaat voornamelijk uit heuvels en bergen met een smalle vlakke kustvlakte. Het hoogste punt is Pulog van 2928 meter. Vroeger was het land bedekt met oerwoud maar daar is niet veel meer van over. Na de Tweede wereldoorlog is de ontbossing in een verontrustend snel tempo gegaan. Met name houtkap en rijstteelt zijn verantwoordelijk voor de ontbossing die ook veel problemen oplevert doordat er veel modderlawines ontstaan.

Filipijnen onderwater

Omdat de Filipijnen uit meer dan 7000 eilanden bestaan is er bijna geen overzicht te geven. Toch zijn er wel wat do’s en don’t te bedenken. Het noorden van het grootste eiland Luzon wordt over het algemeen gezien als een matig gebied om te duiken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbarsting van de Pinatubo in 1991 die zoveel as heeft uitgestoten dat de riffen rond het eiland volledig gesmoord zijn. In het zuidelijk gedeelte van Luzon ligt het stadje Donsol. Dat staat bekend om zijn walvishaaien. De vissers van dit dorp hebben hun praktijk van het vangen van walvishaaien opgegeven en zijn gidsen geworden en met groot succes. Nadeel is wel weer dat ze gevoerd worden waardoor het natuurlijk gedrag wordt veranderd. Beter doen ze dat in Zuid-Leyte, waar een onderzoekinstituut het nuttige met het aangename combineert en toeristen meeneemt met hun gidsen. Het zuiden schijnt erg mooi te zijn maar is gevaarlijk. Daarom concentreert het toerisme zich voornamelijk in het midden gebied: Mimaropa, Mindoro en de Visayas. Het eerste gebied is nog relatief onontwikkeld en wordt vaak met liveaboards bezocht met name de Tubbataha riffen zijn erg mooi. In het noorden van het gebied ligt Palawan. Rond dat eiland liggen meer dan twintig wrakken uit de Tweede wereldoorlog. Mindoro en Visiyas beschikken over prachtige riffen en een prima infrastructure voor duiker.
Met name het macroleven in de Filipijnen is bijzonder: vele soorten zeepaardjes, spookfluitvissen, manderijnpitvissen maar ook grote vis. Het eiland Malapascua staat bekend om zijn voshaaien. Siqijour is bekend om zijn scholen hamerhaaien.