Ik (=Cockie Streng) vermoed dat het antwoord nee is. Als je dat wel eens zou willen dan moet je verder lezen, anders mag het ook.

Een aantal van jullie weet wel dat ik naast lid van Gejo ook lid ben van de KNNV, een vereniging voor Veldbiologie. Ik ben voorzitter van de afdeling Utrecht, en tijdens een landelijke vergadering was er een presentatie van Aaf Verkade, initiatiefneemster van Onder water in Leiden.  Dat project loopt al een aantal jaren en is zeer succesvol. Tip: ga eens kijken op de uitgebreide website, dan krijg je een idee wat dat project behelst.

Door haar verhaal ben ik zo enthousiast geworden dat ik probeer om iets vergelijkbaars in Utrecht van de grond te krijgen. Mijn idee was aanvankelijk om te beginnen in de waterrijke wijk Lunetten, maar via via kwam ik in contact met de Initiatiefgroep Vergroening Singel.  Toen ik me daar meldde met mijn verhaal, kreeg ik per omgaande enthousiaste reacties. Er is belangstelling om mee te werken, en eerlijk gezegd spreekt het me meer aan om in de singels vissen te monitoren dan in Lunetten. Zij hebben vanuit hun groep contacten met het waterschap en de gemeente. Vorige week heb ik het bestuur en de activiteitencommissie van Gejo gemaild en ook zij reageren positief.

Aaf Verkade doet haar onderzoek snorkelend, maar ik denk dat duiken een betere manier is. De singels in Leiden zijn niet zo diep en vrij helder, dat lijkt me hier anders. Bij Gejoleden is veel kennis over de natuur onderwater, en die zou goed ingezet kunnen worden bij het monitoren van vissen en andere organismen. Ook zijn er vast mensen die bekend zijn met de wetten en veiligheidmaatregelen rond duiken in oppervlaktewater in een stad. En ik verwacht dat er wel Gejo-ers zijn te porren voor dit idee.

Mijn vragen zijn concreet: zijn er Gejo leden die belangstelling hebben om aan een project in de singels of in Lunetten deel te nemen?Als dat zo is, graag je belangstelling per mail melden aan streng.cockie@gmail.com. De eerste aanmelding is al binnen. Zijn er Gejo leden die mee willen denken over  het opzetten van een project in Utrecht? Ook dit graag per mail aan mij melden.

Ik wil proberen om in de week van 19 tm 23 juni een moment te vinden om met een aantal belangstellenden om de tafel te gaan zitten om te kijken of en hoe we iets van de grond kunnen krijgen.

Ik kijk uit naar de reacties.

Cockie